Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Craftstudio24 z siedzibą w Tucholi 89-500, ul. Cegielniana 30/23.

2) Kontakt z osobą odpowiedzialną za Ochronę Danych w Craftstudio24 możliwy jest pod adresem email: info@craftstudio24.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach handlowo-marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat.

6) Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich korekty, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie w zakresie wymaganym przez administratora uniemożliwia nam świadczenie usług dla Państwa/kontakt z Państwem.

error: Treść zabezpieczona !!